Wat is PMT?

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie (PMT) staat het doen en ervaren centraal. PMT is een behandelvorm, waarbij sport en spel ingezet worden om iemand inzicht te geven in zijn gedrag, gedachten en gevoelens. Sport en spel zijn hierbij het middel en niet het doel.

Ieder mens is anders. Het aanbod wordt daarom afgestemd op de behandeldoelen. Deze behandeldoelen worden tijdens een vrijblijvend intakegesprek opgesteld. Tijdens de behandeling worden sport- en speloefeningen op methodische wijze ingezet om hieraan te werken.

De meeste vragen die ik in de praktijk tegen kom staan hiernaast.

– Het vergroten van de weerbaarheid (assertiviteit);
– Leren omgaan met stress en spanning;
– Leren omgaan met angst en onzekerheid;
– Het reguleren van emoties en/of boosheid;
– Het vergroten van het zelfvertrouwen of zelfbeeld;
– Het accepteren van en leren omgaat met (chronische) pijnklachten;
– Het leren aanvoelen en aangeven van grenzen;