Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie (PMT) staat het doen en ervaren centraal. PMT is een behandelvorm waarbij sport en spel ingezet wordt om iemand inzicht te geven in hun eigen gedachten, gedrag en gevoelens. Bewegen is hierbij het middel en niet het doel.

Ieder mens is anders en daarom wordt het aanbod afgestemd op de behandeldoelen die tijdens een vrijblijvend intakegesprek opgesteld worden. Tijdens de behandeling worden sport- en speloefeningen op methodische wijze ingezet om te werken aan deze persoonlijke doelen.

Hiernaast staan de veelvoorkomende behandeldoelen waar door middel van PMT aan gewerkt kan worden. 

– Het vergroten van de weerbaarheid (assertiviteit);
– Leren omgaan met stress en spanning;
– Leren omgaan met angst en onzekerheid;
– Het reguleren van emoties en/of agressie;
– Het vergroten van het zelfvertrouwen of zelfbeeld;
– Het accepteren van en leren omgaat met (chronische) pijnklachten;
– Het leren aanvoelen en aangeven van grenzen;
– Meer in contact komen met je gevoel.